تبلیغات
گروه مهندسی برنا - متن کامل قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان
گروه مهندسی برنا
گروه مهندسی برنا
این شركت در زمینه خدمات فنی-مهندسی برق، الكترونیك و رایانه آماده فعالیت می باشد.
فعالیتهای در نظر گرفته شده شامل : مشاوره ، طراحی ، اجرا و پشتیبانی سیستم های امنیتی-حفاظتی ، درب های اتوماتیك ، آیفون تصویری ، برق ساختمان و تابلو برق صنعتی ، طراحی ومونتاژ برد های الكتریكی و الكترونیكی، برگزاری دوره های آموزشی در زمینه علوم الكترونیك و رایانه ، مشاوره و طراحی و اجرای شبكه های كامپیوتری ، فروش قطعات و لوازم الكترونیكی و كامپیوتری طراحی ، اجرا و فروش بسته های آموزشی ، فروش لپ تاب وكامپیوتر و تولید نرم افزار های كاربردی می باشد.
تلفن های تماس :
07116359323
09177370132
09176378139
آدرس : شیراز - بلوار صنایع - شهرك آرین - پارك علم و فن آوری - ساختمان پاسارگاد

متن کامل قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان

دوشنبه 3 مرداد 1390

نویسنده: گروه مهندسی برنا |

قانون حمایت از شركتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات


ماده 1: شركت ها و موسسات دانش بنیان شركت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است كه به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید كالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشكیل می‌شود.

تبصره- شركتهای دولتی، مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شركتها و مؤسساتی كه بیش از 50 درصد از مالكیت آنها متعلق به شركتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نیستند.

   

ماده 2: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد كه از این پس در این قانون باختصار شورا نامیده می شود. دبیرخانه شورا مسئول پیگیری اجرای مصوبات شورا از طریق دستگاههای ذیربط خواهد بود.

ماده 3: حمایتها و تسهیلات قابل اعطا به شركتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از:

الف: معافیت از پرداخت مالیات، عوارض،‌حقوقی گمركی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت 15 سال.

ب: تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به كارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء وام كم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا كوتاه مدت

ج: اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شركتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پاركهای علم و فناوری، مراكز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری .

د: اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراكز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای كلی اصل (44) قانون اساسی به شركت ها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون

هـ- ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای كاهش خطر پذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به كارگیری

و- تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهید امكان مشاركت شركتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون

ماده 4: واحدهای تحقیق و توسعه شركتهای خارجی دارای شرایط مندرج در ماده (1) در صورتی كه در پاركهای علم و فناوری كشور، با بكارگیری بیش از 50 درصد متخصصان ایرانی دایر گردند، می توانند از حمایتهای مندرج در ماده 3 بهره مند شوند.

ماده 5: وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است در راستای قانون اجراء سیاستهای كلی اصل (44) قانون اساسی مصوب بهمن ماه 1386 موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همكاری كلیه دستگاههای دولتی، فهرست تمامی مراكز و موسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست مراكز و موسسات پژوهشی غیر حاكمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارائی مطابق قانون مذكور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید.

تبصره1: ماهیت این شركتها و موسسات پس از واگذاری نباید تغییر كند.

تبصره 2: وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده برعهده دارد.

ماده 6: به منظور كمك به تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و شكوفاسازی و كاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه كمك و تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشاركت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشاركت به شركتها و موسسات دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شكوفائی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری زیر نظر رئیس شورا تأسیس می شود. منابع مالی صندوق شامل كمكهای دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه كمك و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شركتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری ها و شركتهای وابسته و تابع می باشد.

بانكها نیز می توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یادشده را تأمین نمایند. به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد (0/5%) از منابع بودجه عمومی خود را جهت كمك به این صندوق در نظر بگیرد.

تبصره 1: حداقل پنج درصد (5%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوق های غیر دولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (45) قانون برنامه چهارم مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تخصیص خواهد یافت.

تبصره 2: سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد ریال به تدریج حداكثر ظرف مدت 3 سال از محل صندوق توسعه ملی یا معادل آن از صندوق ذخیره ارزی تامین می گردد.

تبصره 3: اساسنامه این صندوق شامل اركان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 7 : كلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید كالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودكفائی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شركتها و مؤسسات دانش بنیان به انجام رسانند.

ماده 8: كلیه دستگاههای مجری این قانون موظف هستند حداكثر ظرف مدت یك ماه به درخواستهای متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی كنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید بطور مستدل به آگاهی درخواست كننده برسانند. درخواست كننده می تواند نزد دبیرخانه اعتراض كند و شورا موظف است ظرف مدت یك ماه به شكایت واصله رسیدگی كند.

ماده 9: شركتها و موسسات دانش بنیان مجازند مركز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند.

ماده 10- به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی، اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.

ماده 11 : هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و موسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه می گردد.

ماده 12: كلیه اشخاصی(حقیقی یا حقوقی) كه از حمایتهای این قانون برخوردار شده اند چنانچه حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف كنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون به مجازاتهای زیر نیز محكوم می‌شوند.

الف- در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محكوم میشوند.

ب- در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شركت در كلیه مناقصه‌ها منع میشوند.

ج- در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محكوم میشوند.

د - در صورت برخورداری از پوشش بیمه‌ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه‌ای‌ دریافتی محكوم میشوند.

ماده 13 : گزارش نحوه اجرای این قانون هر 6 ماه یكبار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

ماده 14 : آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون حداكثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :